Horoscoop 27 Maart 2022

Published Dec 12, 22
10 min read

Metro Horoscoop Leeuw

De meeste astrologen houden echter niet van gecontroleerde onderzoeken, en vinden het vaak "niet nodig" om astrologie te bewijzen. Niet omdat ze zo zelfzeker zijn, maar net omdat ze eigenlijk toch niet zo zeker van hun stuk zijn als ze gewoonlijk laten uitschijnen. Indien ze wél zelfzeker waren, zouden ze immers niet weigerachtig staan tegenover wetenschappelijke methoden om astrologie te testen - horoscoop 2021 vissen.

Met andere woorden: astrologie werkt!!! Behalve wanneer het niet werkt. Helaas is dat argument voldoende om de doorsnee onwetende ervan te overtuigen dat astrologie legitiem is, niet omdat het echt zou werken maar wel omdat men wil geloven dat het werkt - horoscoop 2021 vissen. horoscoop raadplegen. Eén van de speerpunten van astrologie is die van de persoonlijkheidstypes gebaseerd op het sterrenbeeld.

Als iemand dan toevallig niet die "typische" karaktertrekken heeft van zijn sterrenbeeld, wordt dit snel wegverklaard door hem of haar als een "uitzondering" op de regel te beschouwen - horoscoop 2021 vissen. Hoewel zo'n vaststelling inderdaad niet noodzakelijk foutief op zich hoeft te zijn, is die in dit geval wel verwerpelijk omdat zelfs voor de regel op zich geen bewijs bestaat.

belangrijk zijn in de politiek - horoscoop 2021 vissen. In dat geval zouden de meeste succesvolle staatshoofden en andere politici allemaal hetzelfde sterrenbeeld moeten hebben, of hooguit enkele verschillende sterrenbeelden. Tot niemand's verbazing is dit natuurlijk niet het geval. Astrologen zullen dan wellicht komen aandraven met het feit dat het precieze tijdstip van de geboorte en de ascendant van dat moment mee doorslaggevend zijn, waardoor ze blijven trachten alle tegenstrijdig bewijs weg te verklaren.Zes expert-astrologen kregen de opdracht om, onafhankelijk van elkaar, 23 astrologische geboortehoroscopen te matchen met hun bijbehorende dossiers van 4 mannelijke en 19 vrouwelijke vrijwilligers. Deze dossiers bevatten informatie over de levensloop van de vrijwilligers, alsook foto's van het gezicht frontaal en in profiel. Uit het resultaat van dit onderzoek bleek dat het aantal juiste combinaties tussen geboortehoroscoop en verwante persoon niet groter was dan wanneer iemand die geen astroloog was dit zou doen, en dat dit de toevalligheidsgraad dus niet overschreed.

Indien astrologie écht werkt, zou dan niet elke astroloog tot (op z'n minst) min of meer dezelfde conclusie moeten komen? Een ander onderzoek, uitgevoerd in 1985 door Shawn Carlson en gepubliceerd in het magazine Nature, had de intentie om "astrologie alle redelijke kansen te bieden om te slagen". De deelnemende astrologen kregen de taak om geboortehoroscopen te matchen met de juiste persoonlijkheidstypes, iets wat op zich eenvoudig zou moeten zijn als elke geboortehoroscoop "even uniek als jezelf" is (zoals men beweert).

Maand Horoscoop Vissen

Hoe vager de voorspelling, hoe meer interpretaties er mogelijk zijn, uiteraard, en dus hoe meer kans dat de voorspelling uitkomt. En als het toch niet blijkt uit te komen, is dat plots te wijten aan de één of andere goedwillige krachten die een ander lot voor ons beslist hebben. Neem bijvoorbeeld de typische astrologische voorspellingen die worden gepubliceerd in kranten en magazines.

Dit impliceert dat op z'n minst één horoscoop in elke publicatie kan worden toegepast op meer dan 500 miljoen mensen, wat een enorm ruime marge geeft om zelfs heel specifieke voorspellingen toevallig te laten kloppen bij sommige van die mensen. Niettemin is het duidelijk dat er geen sprake is van een half miljard mensen die allemaal elke dag precies dezelfde ervaringen hebben, en de kracht van deze voorspellingen kan dus niet universeel worden toegepast zoals wordt beweerd.

Dus laten we daarom een ander voorbeeld nemen, met name de astrologische voorspelling van 2012-2013: "Met Neptunus in het sterrenbeeld Vissen tot 2024, zullen we problemen over water zien verschijnen in de politiek. Er zullen meer overstromingen zijn dan ooit tevoren, onverwachte orkanen, tornado's en stormen, en steden zullen in een oogwenk verdwijnen". horoscoop 2021 vissen.

Je hoeft dus geen helderziende of astroloog te zijn, om zo'n voorspelling te maken. Idem met voorspellingen zoals: "Verwacht een enorme groei in de digitale informatiewolken. Op een gegeven moment zullen we in staat zijn om onze muziek, TV, films en boeken te streamen via abonnementsdiensten. We zullen beginnen connecteren op andere manieren en meer over elkaar te weten komen".

Na lang zoeken hebben we toch een horoscoop gevonden die wel degelijk volledig juist blijkt te zijn. Het is vrij typerend voor de egocentrische aard van de mens om te willen geloven dat alles rondom hem ter zijnen dienste staat. Zo ook met astrologie, waarbij men daadwerkelijk gelooft dat de Maan, planeten en sterren zich constant bezighouden met het beïnvloeden van jou als individu.Dit komt wellicht voort uit het pre-wetenschappelijke idee dat het hele universum met alle planeten en sterren, inclusief onze zon, rond de aarde draait. De stelling dat de aarde rond de zon draait, en niet andersom, heeft geleid tot de veroordeling van Galileo in de 17de eeuw door de Inquisitie.

Horoscoop 2018 Ram

Tevens is er het zogenaamde Forer-effect, waarbij een vage reading als heel accuraat kan worden ervaren door verschillende mensen tegelijk. Een vage bewering die voor veel mensen opgaat, is bijvoorbeeld: "als je iets gedurfd wil doen, maak je je zorgen over wat andere mensen van je denken en dus twijfel je".

Zo heeft James Randi, een Amerikaanse goochelaar en scepticus, een test uitgevoerd met een aantal studenten die hun sterrenbeeld moesten opgeven en vervolgens de bijpassende horoscoop te lezen kregen. De meeste studenten gaven nadien aan dat de horoscoop vrij tot erg accuraat was voor henzelf. horoscoop 2021 vissen. Nadien kwamen ze te weten dat alle studenten exact dezelfde horoscooptekst hadden gekregen.

Tenslotte is er ook nog de self-fulfilling prophecy. Wanneer een astroloog bepaalde voorspellingen maakt over je toekomst, is het de menselijke neiging om hiernaar te gaan leven, waardoor de voorspelling dan vaak vanzelf uitkomt door je eigen toedoen. Als een astroloog bv. zegt dat er een nieuwe man in je leven komt met donker haar en een baard (wat op zich al een goede kans is tenzij je écht niet op mannen met baarden valt), heb je de neiging om meer aandacht te schenken aan elke donkerharige man met baard die je ontmoet.

Als je de astrologische voorspelling echter niet had gekregen, had je die man aanvankelijk misschien niet eens opgemerkt. Het principe dat achter racisme schuilt is dat iemand zich zou gedragen op basis van hoe en waar hij geboren is, en niet op basis van wie hij is en welke persoonlijkheid hij heeft.

Dit principe wordt op een gelijkaardige manier toegepast in de astrologie: de karaktereigenschappen van een persoon worden niet bepaald op basis van wie hij is, maar wel op basis van de maand waarin hij geboren is. Hoewel de meeste astrologen steeds de nadruk leggen op iemands positieve aspecten tijdens hun verkooppraatjes readings, zijn er tal van voorbeelden in de astrologie waar ook de negatieve karaktertrekken van sterrenbeelden worden aangehaald - horoscoop 2021 vissen.

Iemand lui noemen omdat hij toevallig geboren is tussen 21 april en 21 mei is maar een kleine stap verwijderd van het geloof dat iemand lui is omwille van zijn huidskleur of moedertaal. Beide principes zijn dus even absurd, en tevens even verwerpelijk. Astrologie komt voor in verschillende oude culturen, en dit reeds sinds het 2de millennium v.

Maand Horoscoop Ram

Hedendaagse astrologen trachten hun pseudowetenschap dan ook te legitimiseren door te stellen dat astrologie tijdens de middeleeuwen zelfs in universiteiten werd onderwezen, en werd toegepast door vooraanstaande wetenschappers. Ze vergeten hierbij dat de middeleeuwse "studies" op heel veel vlakken nog pre-wetenschappelijk waren, en deze inmiddels afdoende werden ontkracht als zijnde pseudowetenschappelijk.

De pseudowetenschap maakte, met de beste bedoelingen, zelfs nog nieuwe intreden aan het einde van de 18de eeuw met homeopathie, waarvan inmiddels ook meermaals is aangetoond dat het kwakzalverij is. Zelfs tijdens de middeleeuwen werd astrologie niet door iedereen vanzelfsprekend erkend. De monnik Laurens Pignon verwierp reeds in de 15de eeuw alle vormen van divinatie, inclusief astrologie.Zelfs in de oudheid was er reeds verzet tegen astrologie. De Romeinse filosoof Favorinus (80 - 160 n. C.) argumenteerde dat het absurd was om je in te beelden dat sterren en planeten het menselijk lichaam konden beïnvloeden op dezelfde manier als dat ze de getijden konden beïnvloeden. De Griekse filosoof Carneades van Cyrene zei in de 1ste eeuw v (Uw horoscoop van vandaag).

al dat het geloof in een lotsbestemming de ontkenning van vrije wil en moraliteit tot gevolg heeft, dat mensen geboren met verschillende sterrenbeelden allemaal kunnen omkomen in eenzelfde ongeval of veldslag, en dat terwijl de invloed van de sterren uniform zou moeten zijn alle culturen en stammen toch verschillend zijn.De astrologen hebben vroeger immers zoveel naar de hemel getuurd, dat er vroeg of laat toch iets van zinvolle informatie uit moest voortkomen. Hun vermeldingen van "astrologische" (maar dus in feite astronomische) gebeurtenissen in de sterrenhemel helpt moderne historici ook in hun poging om bepaalde (andere) gebeurtenissen juist te dateren.

Het zijn tevens de astrologen zelf die zich buiten spel plaatsen. Het beaamt elke wetenschapper om een hypothese eerst grondig uit te testen, en indien de testresultaten negatief zijn dient hij zijn hypothese op relevante punten te wijzigen (of indien nodig zelfs volledig te verwerpen). Astrologen hebben doorgaans echter de neiging om alle bewijs van het tegendeel naast zich neer te leggen vanwege hun vooringenomenheid (confirmation bias) en cognitieve dissonantie. horoscoop 2021 vissen.

Horoscoop Ram 2019

Terwijl een wetenschapper niet wacht tot iemand anders zijn hypothese uittest, zijn astrologen absoluut niet geneigd om hun eigen ideeën uit te testen - laat staan dat ze open staan voor een onderzoek uitgevoerd door anderen anderen (tenzij dat resultaat toevallig positief zou zijn, natuurlijk). Eén van de voorname verschillen tussen astronomie en astrologie is het probleem van de precessie.

Toen was het concept van de precessie van de equinoxen, die wordt veroorzaakt door het feit dat de aardas scheef staat, echter nog geheel onbekend. horoscoop 2021 vissen. Het startpunt van de dierenriem werd toen gezet op het lentepunt (de dag van de lente equinox omstreeks 21 maart), omdat op dit tijdstip de zon in het snijpunt van de dierenriem en de hemelevenaar (de denkbeeldige lijn van de aarde-equator) treedt.

Het probleem is echter dat het lentepunt traag verschuift ten gevolge van de precessie, waardoor dit nu niet langer in het teken staat van de Ram, maar wel in het teken van Vissen (en op weg om te verschuiven naar het teken van Waterman). In feite is iemand die recent geboren is op 21 maart helemaal geen Ram van sterrenbeeld, maar wel Vissen.

Er zijn in de loop van de tijd zelfs sterrenbeelden toegevoegd, zoals de Weegschaal waarvan de schalen aanvankelijk werden gezien als de klauwen van de Schorpioen. Hoewel de astronomie hier dus rekening mee houdt, schijnt de astrologie zich hier maar weinig van aan te trekken en verkiezen astrologen om zich vast te houden aan een verouderde observatie van de sterren die al eeuwenlang niet meer actueel is.

Maak je trouwens geen illusie: de zogenaamde "zodiac" of "dierenriem" is niets anders dan een denkbeeldige gordel waarlangs de planeten, alsook de zon en maan, zich in de loop van het jaar lijken voort te bewegen, en waarin dus de twaalf dierenriemtekens (of sterrenbeelden) liggen - Horoscoop morgen. We zeggen denkbeeldig, want dit is immers enkel op deze manier zichtbaar vanuit onze observatie en perceptie vanop aarde.

Ook de sterrenbeelden zelf zijn louter een menselijke interpretatie: de sterren hebben zich niet opzettelijk zo in de ruimte gezet opdat wij ze zouden kunnen interpreteren als Ram, Schorpioen of Steenbok, of zelfs als Grote en Kleine Beer, dit zijn enkel beeldvormingen die de mens heeft verzonnen tijdens het turen naar de sterrenhemel.

Horoscoop Leeuw Maand

Bovendien weten we nu met zekerheid dat de zon, de sterren en planeten niet rond ons draaien, zoals men aanvankelijk nog wel dacht toen de astrologie voor het eerst uitgevonden werd. Er bestaat wel degelijk een correlatie tussen iemands geboortemaand en zijn persoonlijkheid en/of gezondheid, hoewel de stand van de sterren en planeten hier helemaal niets te maken mee heeft.

Dit is helemaal niet het gevolg van de zonnecyclus of de sterren, maar het heeft alles te maken met wanneer het Australische schooljaar begint. Iemand die geboren is in januari is bijna 12 maanden ouder dan iemand die geboren is in december, maar beiden worden ze toch in hetzelfde schooljaar geplaatst.

Navigation

Home

Latest Posts

Horoscoop Boogschutter Week

Published Jan 09, 23
10 min read

Horoscoop 2021 Weegschaal

Published Jan 06, 23
8 min read

Chinese Horoscoop 2022 Paard

Published Jan 05, 23
4 min read